Novosti

10.1.2018.

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u 2018. godini

Foto vijesti

            Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 16/15), Općina Kršan, objavljuje

 JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u 2018. godini

            Sukladno članku 23. Uredbe u prilogu je dostavljena cjelokupna natječajna dokumentacija, a uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju, koja se nalazi u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, kako slijedi:

- Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

- Financijsko izvješće za razdoblje siječanj- rujan  2017. godine (za one koji su u 2017. godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Kršan),

- Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,

- Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,

- Prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Kršan, ali obavljaju djelatnost na području Općine Kršan uz prethodno navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine Kršan.

 

 Rok za podnošenje prijava je 12. veljače 2018. godine.

Kalendar događanja