Novosti

8.11.2017.

Obavijest o provedbi savjetovanja s javnošću, Prijedlog strategije brendiranja destinacije

           Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

 

 Prijedlog Strategije brendiranja destinacije

 

                        Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Strategije brendiranja destinacije, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

 Strategija brendiranja destinacije dokument je strateške razine koji je usmjeren na definiranje materijalnih i nematerijalnih sastavnica koje svrhovito povećavaju prepoznatljivost općine Kršan, na njihovu integraciju u jedinstven pozitivan imidž, koji će doprinijeti povećanju turističkih posjeta, novim investicijama, radnim mjestima i dugoročno održivom razvoju općine Kršan. Izrada predmetne Strategije dio je provedbe projekta -  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre – „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“).

 Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.

             Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr, gospodarstvo@krsan.hr do zaključno 8. prosinca 2017. godine.

             Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Kalendar događanja