Novosti

16.3.2017.

Objava Obavijesti o Pozivu za dostavu ponuda

 

 Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14) i Odluke KLASA: 022-04/17-01/3 , URBROJ: 2144/04-01-17-37 od 15. ožujka 2017. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na Izgradnji parkirališta u naselju Plomin, na području Općine Kršan - II. FAZA, slijedećim gospodarskim subjektima:

            1. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

            2. Obrtu TERAKOP Kršan, Pristav 84, vl. Alen Mišon,

            3. Društvu MALING d.o.o. Labin, Pulska 17.

Kalendar događanja