Novosti

16.3.2017.

Objava Odluke o II. Izmjenama Plana nabave

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Općina Kršan objavljuje Odluku o II. Izmjenama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Kršan za 2017. godinu

Kalendar događanja