Novosti

26.1.2017.

Objava Plana nabave za 2017

 

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Općina Kršan objavljuje ODLUKU o Planu nabave roba, radova i usluga Općine Kršan za 2017. godinu

Kalendar događanja