Novosti

3.1.2017.

Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge

 

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), sukladno članku 32. Zakona o udrugama (NN 74/14), Općina Kršan objavljuje (u prilogu) Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge.

Kalendar događanja