Novosti

29.12.2016.

Obavijest

Temeljem Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14) i Odluke KLASA: 022-04/16-01/12 , URBROJ: 2144/04-01-16-99 od 27. prosinca 2016. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne vrijednosti za nabavke usluga – obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova Izgradnji Priveza čamaca u naselju Plomin Luka slijedećim gospodarskim subjektima:

          1. društvu HOUSE d.o.o. Rijeka, Drage Šćitara 2,

            2. društvu VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan 2e,

            3. društvu NPN d.o.o. Brseč, Brseč 41.

 

Kalendar događanja