Uprava

Radna tijela Općinskog vijeća

 • Stožer civilne zaštite Općine Kršan
  1. Darko Vitasović - načelnik stožera civilne zaštite Općine Kršan
  2. Boris Rogić - zamjenik načelnika stožera civilne zaštite Općine Kršan
  3. Morin Hukić – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  4. Zoran Brenković – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  5. Dino Škopac – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  6. Mladen Kiković – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  7. Đeni Bučić – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  8. Roberta Rojnić Matejčić – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  9. Mladen Nikšić – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  10. Goran Domazet – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  11. Glorija Fable – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  12. Roman Carić – član stožera civilne zaštite Općine Kršan
  13. Zdravko Vidak – član stožera civilne zaštite Općine Kršan

Kalendar događanja