Pristup informacijama

Povjerenik za informiranje

Prilog Uputi za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijamaObrazac za dostavu podataka o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje u Popis tijela javne vlasti Povjerenika za informiranjeTIJELA JAVNE VLASTI - PODACI O TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE


OIB

84077929159

Naziv tijela javne vlasti

OPĆINA KRŠAN

Adresa (ulica i broj)

BLAŠKOVIĆI 12

Poštanski broj

52 232

Sjedište (općina ili grad)

KRŠAN

Broj telefona

052 / 378 - 222

Broj faksa

052 / 378 - 223

Internet stranica tijela javne vlasti

www.krsan.hr

E-mail tijela javne vlasti

opcina-krsan@pu.t-com.hr

opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr

nacelnik@krsan.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

GLORIJA FABLE

Službenik za informiranje - ime i prezime

GLORIJA FABLE

Službenik za informiranje – broj telefona

052 / 378 - 221

Službenik za informiranje – e-mail

opcina-krsan@pu.t-com.hr


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)

Kalendar događanja