Natječaji

 • Foto vijesti

  4.11.2022.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnine

 • 23.8.2022.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 1. Viši računovodstveni suradnik/ca u Odsjeku za financije i računovodstvo, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca, 2. Vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/cu za društvene djelatnosti i informiranje u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vježbenički staž), objavljuje na WEB stranici Općine Kršan i na oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 • 6.5.2022.

  Objava Javnog natječaja za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

   

  Općina Kršan objavljuje Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini.

   

   Rok za prijavu na Javni natječaj je do 13. svibnja 2022. godine do 12 sati.

   

 • 16.3.2022.

  Objava Odluke o poništenju oglasa za prijam u službu

   

  Općina Kršan objavljuje Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove na radno mjesto - voditelj odsjeka.

  Odluka se nalazi u privitku.

 • Foto vijesti

  10.2.2022.

  Objava Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

   

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje

  O G L A S

   za prijam u službu na određeno vrijeme

  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

   

  na radno mjesto: 1. Voditelj/ica Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan.

   

   Oglas i Opis poslova u privitku.

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Natječaji

Kalendar događanja