Natječaji

 • Foto vijesti

  11.7.2018.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

   

  Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine KršaN

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 19. srpnja 2018. godine 

 • 7.7.2018.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J  za prodaju nekretnina

  Predmet natječaja su nekretnine koje se nalaze u k.o. Plomin, Kožljak i Šušnjevica, a tekst natječaja kao i obrasce možete preuzeti u privtku.

   

 • Foto vijesti

  1.2.2018.

  Objava natječaja za radno mjesto DV Kovkica Kršan

   

  Dječji vrtić Kockica, Kršan objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice - voditelja/ice kraćeg programa predškole na određeno vrijeme, koji možete preuzeti u privitku.

 • 9.11.2017.

  Objava Oglasa za radno mjesto

   

  Općina Kršan objavljuje  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  (6 mjeseci), na radno mjesto Viši referent za uredsko poslovanje u Odsjeku za općinsku samoupravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan. Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, WEB stranici i Oglasnoj ploči Općine Kršan.

  Rok prijave na oglas je 8 dana, zaključno s 17. studeni 2017.g.

   

 • 8.11.2017.

  Objava Natječaja za zakup poslovnog prostora u Vozilićima

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 06. studeni 2017. godine, Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na Oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u naselju Vozilići, koji se nalazi u prizemnom dijelu zgrade sagrađenoj na kat. čest. br. 2112/77 u k.o. Plomin, Etažno vlasništvo, dio poslovnog prostora PP2, površine 6,13 m2, namijenjenog za obavljanje bankarskih usluga -  smještaj bankomata, na rok zakupa od 5 godina.

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222.

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7> >|
Natječaji

Kalendar događanja