Novosti

 • Foto vijesti

  18.10.2018.

  Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj 2018. / 2019. godini.

  Na temelju Pravilnika o stipendiranju ("Službeno glasilo Općine Kršan" br.14/10, 10/11) Općina Kršan objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj  2018. / 2019. godini. Natječaj je otvoren 10 dana, tj. do 29. listopada 2018. godine.

  Također se obavještavaju učenici i studenti korisnici stipendija Općine Kršan da u naprijed navedenom roku dostave dokaze radi nastavka isplate stipendija.

  U privitku nalazi se:

 • Foto vijesti

  18.10.2018.

  Zaklada Adris dodijelila sredstva za obnovu i revitalizaciju Starog grada Kožljaka

  U 12. donacijskom ciklusu Zaklada Adris podržala je deset projekata iz programa Znanje i otkrića, devet iz programa Stvaralaštvo, sedam iz programa Ekologija, 11 iz programa Baština i 13 iz područja Dobrota te stipendijama 15 učenika i studenata. 

  Slijedeći vrijednosti na kojima počiva – izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrotu, pomaganje, odgovornost, toleranciju i otvorenost Zakladna uprava je prema prijedlozima zakladnih vijeća izabrala projekte koje će (su)financirati te učenike i studente koje će stipendirati.

  Općini Kršan za realizaciju projekta Obnova i revitalizacija Starog grada Kožljaka biti će dodijeljena donacija u bruto iznosu od 100.000,00 kuna.

  Sredstva će se utrošiti za izradu projektno tehničke dokumentacije, koja je potrebna da bi se mogla izvršiti prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

  Provedba projekta financirala bi se kao projektna komponenta integriranog programa „Čuvar Istarskog razvoda“, za čiju je djelomičnu pripremu Općina Kršan dobila bespovratna sredstva iz EU fondova (priprema projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Kaštela Kršan).

  Cilj projekta je revitalizacija i stavljanje u funkciju povijesnog podgrada Kaštela Kožljak kao potencijalne turističke atrakcije. Pod stavljanjem u funkciju smatra se osmišljavanje i organizacija turističkih usluga koje bi jamčile atraktivnost i originalnost u smislu aktivacije izuzetnog vrijednog kulturnog dobra kao kulturne resursne osnove te neposrednog okoliša kao prirodne resursne osnove.

  Navedeni lokalitet provedbe projekta nalazi se u vlasništvu Župe Sv. Hadrijana Kožljak za što je dana 12. lipnja 2018. potpisan Ugovor o korištenju zaštićene kulturne baštine- Starog grada Kožljaka na rok korištenja Općini Kršan u trajanju od 50 godina.

 • Foto vijesti

  16.10.2018.

  Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Kršan

      Obavještavamo građane da će se provesti  akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od:  16. - 23. listopada 2018. god.

   

  Odraditi će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada gdje postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

   

  Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa :

  1.      Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.

  2.     Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih mamaca.

  3.     Očistiti zajedničke dijelove zgrada, drvarnica, tavana i ostala spremišta od otpada.

  4.     Stručnim ekipama izvođača pružiti sve tražene informacije i omogućiti im  pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne mamce.

  5.     Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

             U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 - fitomenadion).

   Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   

                                               EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

     Telefon/ Fax  052 624 571

   Mob 091/621 11 90

 • 12.10.2018.

  Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

  Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Pula, organizira Info dane za udruge od 15 do 18. Listopada 2018.g. u Puli. Program događanja i poziv u privitku. 

 • 4.10.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda: Obavljanje komunalne djelatnosti – Nabava električne energije za javnu rasvjetu putem Ugovora na području Općine Kršan

               Općinski načelnik Općine Kršan, temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18) te Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora  ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 7/09, 11/11, 10/15), u svrhu provođenja postupka dostave ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – Nabave električne energije za javnu rasvjetu putem ugovora, na području Općine Kršan, na rok od 2 godine, izabrao je provođenje postupka upućivanjem Poziva za podnošenje ponuda na adrese minimalno tri ponuditelja.

               Slijedom navedenog, dana 04. listopada 2018. godine, Poziv za podnošenje ponuda upućen je slijedećim gospodarskim subjektima:

               1. društvu RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb, Capraška 6,

              2. društvu HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,

              3. društvu HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37. 

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja