Novosti

 • Foto vijesti

  26.10.2018.

  Dan dobrovoljnog darivanja krvi

  Na Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj, 25. listopada, Gradsko društvo Crvenog križa Labin organiziralo je prijem za jubilarne darivatelje i uručilo im zahvalnice.

  Uručene su po jedinicama lokalne samouprave i to od strane zamjenica gradonačelnika Grada Labina Federika Mohorović Čekada, Tine Damjanić, zamjenica načelnice Općine Raša, te od strane zamjenika načelnika Općine Kršan Romana Carića za 75. Darivanje krvi Franju Modrinjaku iz Potpićna

  (Slika: izvor Labinština.info).

  Okupljene su pozdravile potpredsjednica GDCK Vesna Sagaj, zamjenica gradonačelnika Fedrika Mohorović Čekada u svoje ime i ime svojih kolega iz Raše i Kršana te ravnateljica GDCK Morin Hukić.

  Jubilarni darivatelji

  100 darivanja: Andrea Peršić

  75 darivanja: Nedim Bijelić, Rešid Britvarević, Franjo Modrinjak, Raul Murtić i Siniša Šimić.

  50 darivanja: Igor Bučić, Zdenko Batinić, Zlatan Silić i Ilija Vuković.

 • 24.10.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plom

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1od 19. listopada  2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za  građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plomin Luci na k.č. 604/41 u k.o. Plomin, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:          

  1. PLAN - MAR d.o.o., Frana Supila 13, RIJEKA

  2. URBING d.o.o., V. Holjevca 20, Zagreb

  3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, RIJEKA

 • 23.10.2018.

  Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Općine Kršan

   

  „Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr dana 23. listopada 2018. objavljena je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska, površine 0,8206 ha.

  Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Obavijesti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

  Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom:“Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan – za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska.“

   Tekst obavijesti nalazi se u privitku i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

 • 22.10.2018.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova  na cjevovodu  biti bez vode  naselja: Kostrečani, Zatka, Čepići.

  dana 22.10.2018. od 12:00 do 13:00 SATI

  NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

   Dežurni telefoni:

   091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00)

 • 19.10.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Rekonstrukciji povijesnog partera ispred crkve Presv. Trojstva u Čepiću na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/14, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1od 16. listopada  2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na Rekonstrukciji povijesnog partera ispred crkve Pres. Trojstva u Čepiću na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. društvu KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6,

  2. društvu MOZAIK, kamenokles. obrt, vl. Dorijano Brenko i Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37,

  3. društvu MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja