Novosti

 • 12.9.2017.

  Objava Zaključka o postavljanju privremenog zastupnika, spomenik kulture - ruševna građevina u k.o. Nova Vas

   

  Sukladno članku 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne Novine'' br. 47/09.), Općina Kršan na web stranici, u Službenom glasilu Općine Kršan, te Oglasnoj ploči objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika u postupku rješavanja problematike ruševne građevine u naselju Nova Vas.

 • 12.9.2017.

  Objava Zaključka o postavljanju privremenog zastupnika u svezi s postupkom imenovanja privremenog skrbnika kulturnom dobru: Plomin –– Južni bedem povijesne jezgre

   

  Temeljem čl. 34. st.1. i 3. Zakon o općem upravnom postupku (''Narodne Novine'' br.47/09), Općina Kršan na web stranici, u Službenom glasilu Općine Kršan, te na Oglasnoj ploči objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika u svezi s postupkom imenovanja privremenog skrbnika kulturnom dobru: Plomin – Južni bedem povijesne jezgre – urušavanje gradskog zida na k.č.3 k.o.Plomin.

   

 • 12.9.2017.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode naselja: Kožljak, Čepić, Šušnjevica, NOva Vas, Zatka Čepić i Kostrčani dana 12.09.2017.  do 15:00. Nakon radova moguća su zamućenja vode!

  U slučaju zamućenja nazvati:

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 (07:00-22:00)

  091 1855 164 (22:00-07:00)

  091 874 311 (22:00-07:00)

 • Foto vijesti

  5.9.2017.

  Obavijest o prezentaciji projekta Ekomuzeja Vlaški puti

   

  Općina Kršan poziva sve zainteresirane na prezentaciju projekta Ekomuzej Vlaški puti koja će se održati u školi u Šušnjevici dana 08. rujna 2017. (petak) s početkom u 20:00 sati.

 • 4.9.2017.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode naselja: Čepić, Zatka Čepić i Kostrčani dana 04.09.2017. od 09:00 do 12:00. Nakon radova moguća su zamućenja vode!

  U slučaju zamućenja nazvati:

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 (07:00-22:00)

  091 1855 164 (22:00-07:00)

  091 874 311 (22:00-07:00)

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja