Novosti

 • Foto vijesti

  30.3.2018.

  Čestitka!

   

  Sretan Uskrs svim žiteljima Općine Kršan, suradnicima i ostalim ljudima dobre volje!

   

  Općinski načelnik

  Valdi Runko

 • 30.3.2018.

  Obavijest o Javnoj raspravi o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1

  Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. travnja 2018. godine započinje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole koji su bili određeni rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/12-02/67, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-42) od 26. veljače 2016. godine, za postojeće postrojenje TE Plomin 1. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 9. srpnja 2018. godine.

   Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom, Odsjekom za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Općine Kršan, te Upravnim odjelom za Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnju Grada Labina.

  Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost su dostupni  javnosti u  prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

  Sažetak za javnost  biti će dostupan javnosti u ulaznom holu Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin, svakog radnog dana od 8,00  do 15,00 sati, kao i u ulaznom holu Istarske županije na adresi Flanatička 29 u Puli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

  Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Labina - www.labin.hr, te Općine Kršan – www.krsan.hr, a Stručna podloga na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike -  www.mzoip.hr.

  Javno izlaganje održat će se dana 19. (četvrtak) travnja 2018. godine, u dvorani iznad restorana BUKALETA u Plomin Luci, Plomin Luka 17., s početkom u 17,00 sati.

  Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, tvrtke HEP proizvodnja d.o.o., Pogon TE Plomin iz Plomina i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke EKONERG d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

  Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 9. srpnjem  2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

  Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 • 29.3.2018.

  Objava popisa sklopljenih ugovora i donacija u 2017.g.

  Temeljem Odluke o donošenju akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN br.79/15), Općina Kršan objavljuje popis sklopljenih ugovora i donacija u 2017. godini.

 • 29.3.2018.

  Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

  Obavještavamo Vas da je LAG „Istočna Istra“ na svojoj web stranici http://www.lag-istocnaistra.hr/natjecaj-detaljno.php?lg=hr&id=1 objavio prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine.

  Objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja).

  Prijave projekata podnose se od 26. travnja 2018. godine, a najkasnije do 28. svibnja 2018. godine.

   

 • 26.3.2018.

  OBAVIJEST da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan.

   

  Rok za dostavu Zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 10 (deset) dana od dana objave odnosno do  05. travnja 2018. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

   

  Prateći akti:

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja