Novosti

 • 10.4.2015.

  Obavijest o izradi ID UPU Pristav

   

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  O B A V I J E S T

  o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

                 

                  Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15.) započela je izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na ovoj službenoj mrežnoj stranici Općine Kršan.

 • 10.4.2015.

  Obavijest o izradi ID PPUOK

   

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  O B A V I J E S T

  o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

              Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15.)  započela je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na ovoj službenoj mrežnoj stranici Općine Kršan.

 • Foto vijesti

  3.4.2015.

  Čestitka!

   

  Sretan i blagoslovljen

  Uskrs žele Vam

   

  djelatnici Općine Kršan i 

  Općinski načelnik.

 • Foto vijesti

  3.4.2015.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog kvara na mreži biti povremeno bez vode naselje Kožljak i Vozilići . Dana 03.4.2015.godine OD 09:00 DO 12:00

  Nakon radova moguća su zamućenja vode!
 • 1.4.2015.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog kvara na mreži biti povremeno bez vode naselje Kožljak. Dana 1.4.2015.godine OD 10:00 DO 14:00

  Nakon radova moguća su zamućenja vode!

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja