Novosti

 • 24.12.2012.

  Obavijest o objavi Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-63 od 20. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI

   1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NAČINOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 20. prosinca  2012. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 02. siječnja 2013. godine do 16. siječnja 2013. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  24.12.2012.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 21. prosinca 2012. godine održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  20.12.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 21. prosinca 2012. godine u petak sazvana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 17.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku
 • Foto vijesti

  20.12.2012.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 17. prosinca 2012. godine održana je 7. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 12  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  17.12.2012.

  Obavijest učenicima i studentima

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da je donesena Konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2012./2013. godini, te da ukoliko su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, od 18. prosinca 2012. godine mogu pristupiti u Općinu Kršan na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, uz prisutnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

  Konačna odluka se nalazi u privitku ove obavijesti, a potpisivanje ugovora o stipendiranju vršiti će se svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, ponedjeljkom 10:00 – 18:00.

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja

 • 25.04. 2015.

  Sajam cvijeća
  Vozilići,
  Igralište

 • 25.- 26.04.2015.

  Festival samoniklog bilja
  SRC Pristav

 • 01.05.2015.

  Krafifest
  Kršan,
  SRC Pristav

 • 15.05-15.06.2015.

  Dani istarskog zvončića
  Plomin

 • 24.06.2015.

  Pučka fešta
  Ivanja
  Šušnjevica

 • 25.-27.07.2015.

  Dani Općine Kršan

 • 01.08.2015.

  Pučka fešta
  Kožljak

 • 08.08. 2015.

  Ribarska fešta
  Plomin

 • 14.08.2015.

  Istarska romantična večer
  Kršan

 • 22.08.2015.

  Moje selo - moja kumpanija
  Kršan

 • 05.09.2015.

  Pučka fešta
  Mola svetica
  Čepić

 • 04.10.2015.

  Pučka fešta
  Bela nedeja
  Plomin

 • 14.-15.11. 2015.

  HUBERTfest – Festival lova u Kršanu
  Stare staze