Novosti

 • Foto vijesti

  21.6.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice vijeća

  Za 27. lipnja 2012. godine u srijedu sazvana je 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  20.6.2012.

  Obavijest o Odluci o ograničenju potrošnje vode

  Obavještavaju se građani Općine Kršan da je uslijed povišenih temperatura došlo do povećanja potrošnje vode, te se mole da sukladno zaključku Župana Istarske županije od 19. travnja 2012. godine obustave sva navodnjavanja, zalijevanja, zalijevanja nogometnih igrališta i maksimalno smanje potrošnju vode da bi se osigurala redovita opskrba vodom.

  Sukladno Odluci tvrtke Vodovod Labin d.o.o. Labin koja se nalazi u privitku ove obavijesti, u slučaju nepoštivanja štednje vode za navedena područja uvesti će se redukcija potrošnje vode.

 • Foto vijesti

  20.6.2012.

  Obavijest o dezinsekciji komaraca

   Obavještavaju se građani da će se zbog povećanog broja komaraca na području Općine Kršan provoditi suzbijanje komaraca postupkom zamagljivanja.

  Akcija će se provesti u ranim jutarnjim satima dana 26. 06. 2012. godine.

  Upozoravaju se građani sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima ili da iste zatvore.

  Upozoravaju se pčelari da tijekom akcije pčele drže zatvorene ili ukoliko je moguće košnice premjeste izvan navedenog područja.

  U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za sljedeći tjedan.

   

  Eko servis Matić Pazin, tel: 052/624-571, mob: 091/621-1190

   

 • 18.6.2012.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Fonovići

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/6, URBROJ: 2144/04-01-12-23 od 14. lipnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja F O N O V I Ć I

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA FONOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 14. lipnja  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju 26. lipnja 2012. godine do 25. srpnja 2012. godine.

  ... 

  Ostale detalje javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • 18.6.2012.

  Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Donadići

   

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/6, URBROJ: 2144/04-01-12-22 od 14. lipnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje

                      P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI

    1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DONADIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 14. lipnja  2012. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 26. lipnja 2012. godine do 04. srpnja 2012. godine.

   ...

   Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja