Novosti

 • Foto vijesti

  18.1.2012.

  Obavijest o isplati pomoći osobama koje su prijavile štetu na poljoprivrednim kulturama uzrokovanu sušom

  Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su prijavile štetu na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanu dugotrajnom sušom da je dana 01. studeni 2011. godine Vlada RH donijela Odluku o naknadi štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima, a kojom se iz državnog proračuna daje za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda po jedinicama lokalne samouprave iznos u visini od 30.000.000,00 kuna, odnosno 3.678% od ukupno prijavljene štete.

  Pomoć je dodijeljena općinama / gradovima za štete od 60% i više nastalim u 2011. godinI.

  Za Općinu Kršan je obračunat iznos pomoći u visini 144.916,78 kuna, te je isti razmjerno navedenom postotku isplaćen poljoprivrednim proizvođačima.

   

   Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

  na području Općine Kršan

 • 11.1.2012.

  Obavijest o izradi UPU Načinovići

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o Izradi Urbanističkog plana uređenja Načinovići

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Načinovići (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Načinovići.

   O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Načinovići provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Načinovići mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

 • 11.1.2012.

  Obavijest o izradi UPU Fratrija

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o Izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)

                  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2).

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

      

 • 11.1.2012.

  Obavijest o izradi UPU Brestova

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o Izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova  

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova.

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

 • Foto vijesti

  10.1.2012.

  Objava Rješenja o određivanju glasačkih mjesta

  Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluke Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi Rješenje o određivanu glasačkih mjesta u svrhu održavanja Državnog referenduma za pristupanje RH Europskoj uniji, koji će se održati dana 22.01.2012.

  Tekst gore navedenog rješenja možete pogledati u privitku.

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja