Novosti

 • 21.2.2023.

  Objava Odluke o zatvaranju prometa

   

  U privitku objavljujemo Odluku o zatvaranju prometa na županijskoj cesti ŽC5046, dionica Paz – Boljunsko Polje, zbog radova na sanaciji most Brnci, Županijske uprave za ceste Istarske županije.

 • 17.2.2023.

  Obavijest

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22)  i  Odluke,  KLASA: 406-03/23-01/06, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 16. veljače 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za radove – Izgradnja javne rasvjete – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan, dana 17. veljače 2023. godine uputio je Poziv na dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

  2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

  3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

   

  Objavljeno na web stanici / oglasnoj ploči Općine Kršan dana 17. veljače 2023.

   

 • 17.2.2023.

  Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan

     Temeljem članka 11, stavka 1. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13., 85/15. i 89/22.) Jedinstveni upravni odjel objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan

   

   

  Savjetovanje je otvoreno od 17. veljače do 28. veljače 2023.

   

   

  NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • 16.2.2023.

  Objava godišnjih financijskih izvještaja Općine Kršan za 2022. godinu

   

  Sukladno članku 144. stavku 8. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) te članku 28. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  Općina Kršan objavljuje Godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu.

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja