Novosti

 • 14.11.2018.

  Sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan, 8. redovna

  8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan - 21. studeni 2018. godine (SRIJEDA), u 18:00 sati, prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  U privitku se nalaze Poziv s dnevnim redom, materijali za sjednicu i Izvješće sa sjednice.

 • 14.11.2018.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknadena području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavio je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Kršan.

  Savjetovanje je otvoreno  14.11.2018. do 21.11.2018. godine do 15:00 sati. u trajanju od 7 (sedam) dana

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Priloženi dokumenti:

  -          Poziv javnosti

  -          Nacrt Odluke s obrazloženjem

  -          Obrazac za podnošenje mišljenja, prijedloga i primjedbi

 • 14.11.2018.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt Proračuna Općine Kršan za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

              Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

              Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2019. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2019. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. prosinca 2018. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • 9.11.2018.

  Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravi odjel Općine Kršan

  Općina Kršan objavljuje natječaj na radno mjesto Viši referent za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove.

   

  Kako je oglas objavljen dana 09. Studenog 2018. Godine, rok prijave na natječaj je zaključno sa 19. Studeni 2018. Godine.

   

  U privitku se nalazi Oglas i Opis poslova radnog mjesta.

 • Foto vijesti

  7.11.2018.

  Obavijest roditeljima!

   Obavještavamo sve roditelje sa područja  općine kršan da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na Popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka.

   

  Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2017. god.) Do zaključno s

  4. razredom osnovne škole.

   

  Provjera se prvenstveno odnosi na djecu koja po prvi put imaju pravo na dodjelu paketa, te na djecu koja su doseljena na područje Općine Kršan.

   

  Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2018. godine  na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja