Novosti

 • Foto vijesti

  18.7.2018.

  Dani Općine Kršan , 20.-25. srpnja 2018.g.

   

  Sjednicom Općinskog vijeća  ovog petka, 20. srpnja u 19,30 sati  u Kršanu počinje svečano obilježavanje  Dana Općine. Središnji dio proslave započinje u subotu, 21. srpnja kada će se na  Sportsko-rekreacijskom centru Pristav od 19 sati predstaviti domaći KUD Ivan Fonović Zlatela, a djelić bogatog kulturnog nasljeđa bošnjačke nacionalne manjine pokazat će i članovi KUD-a „Kršanski ljiljani“. Zabavni program počinje uz zvukove Riballta benda, a večernja zabava svoje će finale imati nastupom klape Rišpet. U subotnje poslijepodne svi će posjetitelji biti u prilici kušati domaće proizvode Poljoprivredne zadruge Čepić polje  te degustirati gljivarski kotlić  Udruge Martinčica.Brojna sportska događanja  bit će na rasporedu  i u nedjeljno jutro, a   večer je rezervirana za nastup tenora Zorana Tomaića  na plominskoj Lombordi u 21 sat.

  Na Dan sv. Jakova, zaštitnika Općine, u srijedu 25. srpnja u Starom gradu Kršanu s početkom u 11 sati slavit će se Sveta misa.

 • Foto vijesti

  18.7.2018.

  Objava Upravnog vijeća DV KOckica

   

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan objavljuje

   

  N A T J E Č A  J za prijem radnika/ce na radno mjesto

   

  - 1 (jedan/na) odgojitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,

  za rad u Dječjem Vrtiću KOCKICA, Kršan.

   

  Tekst natječaja možete preuzeti u privitku.

 • 13.7.2018.

  Ministarstvo gospodarstva objavilo poziv vrijedan 53 milijuna kuna za poticanje informacijske i komunikacijske tehnologije

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

   

  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

   

  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova.

   

 • 12.7.2018.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Radne zone Kršan - Istok 2

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2  (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/18.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja 2018. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2         

      

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2             .

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja  2018. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 20. srpnja 2018. godine do 20. kolovoza 2018. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 održati će se za sve zainteresirane dana 30. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 20. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • Foto vijesti

  11.7.2018.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

   

  Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine KršaN

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 19. srpnja 2018. godine 

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja