Novosti

 • 23.10.2019.

  Općina Kršan objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene službenika

  Općina Kršan objavljuje oglas za prijam  u službu  na određeno vrijeme radi zamjene službenika u Odsjeku za općinsku upravu i samoupravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela.

  Rok prijave na oglas je zaključno s  31. listopada 2019. godine.

  U privitku se objavljuje:

 • 21.10.2019.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
 • Foto vijesti

  17.10.2019.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

   

  Obavještavaju se stanovnici Općine Kršan da će sa 19. listopadom 2019. godine, započeti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan, prema rasporedu iz Obavijesti u prilogu.

  Kako se mobilnim reciklažnim dvorištem vrši skupljanje raznih vrsta otpada (zeleni i krupni otpad, razne vrste ulja, plastika, metal, papir,…) mole se stanovnici da se odazovu u što većem broju kako bi akcija selektivnog skupljanja otpada bila što uspješnija.

 • 15.10.2019.

  Obavijest o donošenju Odluke o ID Odluke o izradi I. ID UPU POtpićan

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

    O B A V I J E S T o donošenju

  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

  I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                                

  Temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19.) započela je izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 04/14).

  Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 19. rujna  2019. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan, koja je objavljena dana 24. rujna 2019. godine u Službenom glasilu Općine Kršan br. 10/19.

               Detaljne informacije o tijeku izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja