Novosti

 • 30.1.2019.

  Obavijest

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/1, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 30. siječnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Idejnog rješenja za projekt obnove i revitalizacije Starog grada Kožljaka, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   

  1. STRIBOR j.d.o.o., Rudarska 7, 52 220 Labin

  2. BREZAC PROJEKT d.o.o., Sv.Vinka Paulskog 9, 23 000 ZADAR

  3. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 ZAGREB

 • 30.1.2019.

  Obavijest

  Sa današnjim danom u EOJN objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za vršenje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Kršan.Broj objave: 2019/S 01K-0003317 Rok za dostavu ponuda / otvaranje ponuda je 01. ožujka 2019. godine, 12:00 sati.

 • 29.1.2019.

  Obavijest o upisu u Kulturno umjetničko društvo Ivan Fonović Zlatela, Kršan

  Poziv upisa putem linka: http://www.kudzlatela.com.hr/upisi-u-kud-zlatela-krsan/      
 • 29.1.2019.

  Obavijest

   

  Uvid u Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

   

  Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/80, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-26 od 21. siječnja 2019. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, operatera HEP Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba.

   

  Uvid u Nacrt  dozvole traje 15 dana, i to od 23. siječnja do 6. veljače 2019. godine, u kojem razdoblju će na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoe.hr) biti objavljen na uvid Nacrt dozvole.

   

  Primjedbe na Nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt dozvole TE PLOMIN 1, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/17-02/80, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr, a mogu se dostaviti i na adresu ovog tijela: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, odnosno elektronički na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr te na adrese koje objave druga tijela javne vlasti u sklopu objave informacije o uvidu u nacrt dozvole i koja primjedbe javnosti nakon uvida u nacrt dozvole dostavljaju Ministarstvu.

   

  U privitku se nalazi Odluka s informacijom i Nacrt dozvole.

   

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja