Novosti

 • Foto vijesti

  10.11.2009.

  Obavijest o dodjeli paketa Djeda Božićnjaka

   

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo djete nalazi na 

       Popisu za dodjelu

  paketa djeda božićnjaka

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene

  1. godine života (djeca rođena 2008. god.)

  do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

  Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2009. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

   

 • Foto vijesti

  5.11.2009.

  Ispravak natječaja za prodaju nekretnina

   

  U privitku objavljujemo Ispravak natječaja za prodaju nekretnina objavljenog dana 02. studeni 2009. godine zbog štamparske greške.

   

   

 • Foto vijesti

  2.11.2009.

  Obavijest o deratizaciji

  Na javnim površinama  OPĆINE  KRŠAN provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije (trovanja glodavaca)  u vremenu od:   04.11.2009. godine do 07.11.2009. godine.

  Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji ( protuotrov: vitamin K ).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa , jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

 • Foto vijesti

  2.11.2009.

  Natječaj za prodaju nekretnina

   

  Obavještavaju se građani da je objavljen Natječaj za prodaju nekretnina u naseljima Vozilići, Šušnjevica, Čepić, Plomin i Latkovići.

  Natječaj je objavljen 02. studeni 2009. godine na Oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti, a posljednji dan prijave na natječaj 10. studeni 2009. godine.

   Općinski načelnik Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  20.10.2009.

  Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija

           

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 20. listopada 2009 godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studentskoj 2009./2010. godini.

  Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

            Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 30. listopada 2009. godine (petak).

            Obrasce prijave možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju sa svim njegovim izmjenama i dopunama možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 08/05, 10/05, 09/06 i 09/09.

   Općinski načelnik Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja