Novosti

 • 19.2.2019.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

   

  Obavještavaju se stanovnici Općine Kršan da će sa 05. ožujkom 2019. godine, započeti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan, prema rasporedu iz Obavijesti u prilogu.

  Kako se mobilnim reciklažnim dvorištem vrši skupljanje raznih vrsta otpada (zeleni i krupni otpad, razne vrste ulja, plastika, metal, papir,…) mole se stanovnici da se odazovu u što većem broju kako bi akcija selektivnog skupljanja otpada bila što uspješnija.

 • 13.2.2019.

  Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode Udruge u 2019. godini

              Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 16/15), Općina Kršan, objavljuje

  JAVNI POZIV

  za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija

  koje provode Udruge u 2019. godini

              Sukladno članku 23. Uredbe u prilogu je dostavljena cjelokupna natječajna dokumentacija, a uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju, koja se nalazi u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, kako slijedi:

  - Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

  - Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

  - Financijsko izvješće za 2018. godine (za one koji su u 2018. godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Kršan),

  - Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,

  - Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,

  - Prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Kršan, ali obavljaju djelatnost na području Općine Kršan uz prethodno navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine Kršan.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2019. godine.

   

 • 11.2.2019.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na cjevovodu biti bez vode: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

  DANA 12. 02. 2019. OD 08:30 DO 18:00 SATI   

  NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00) 

 • 7.2.2019.

  Objava Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO, viši referent za uredsko poslovanje

   

  Općina Kršan objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Kršan, za radno mjesto Viši referent za uredsko poslovanje.

  Rok za dostavu prijave je 15. veljače 2019.g.

  Oglas se nalazi u privitku

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja