Novosti

 • Foto vijesti

  21.2.2018.

  Obavijest o potrebi zaštite vodomjera od smrzavanja

  Obavještava se stanovništvo da je dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja. Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, potrebno je zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili vreću napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.
 • Foto vijesti

  6.2.2018.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

  Kako su, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.) Jedinice lokalne samouprave dužne osigurati mogućnost prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, Općina Kršan izvršiti će najam mobilnog reciklažnog dvorišta, koji će se na području Općine Kršan postaviti tijekom mjeseca veljače i to prema sljedećem rasporedu:

  - Potpićan (kod motela) – 12. – 13.02.2018.

  - Kršan (kod caffe bara Kršan) – 14. – 15.02.2018.

  - Vozilići – 16. – 17.02.2018.

  - Purgarija Čepić (kod caffe bara Jezero) – 19. – 20.02.2018.

  - Šušnjevica (SRC) – 21. – 22.02.2018.

  - Kožljak (parking kod garaže DVD-a Kršan) – 23. – 24.02.2018.

  - Plomin (groblje) – 26. – 27.02.2018.

  - Boljevići (kod Obrta ALUPAKO) – 28.02.2018.

   Usporedno sa postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta, ukloniti će se kontejneri za krupni otpad zapremine 5 m3, te će se na ta mjesta postaviti zeleni otoci za odvojeno prikupljanje otpada.

   NAPOMENA: Otpad se u mobilnom reciklažnom dvorištu preuzima BESPLATNO, od strane osobe koja upravlja istim.

 • Foto vijesti

  5.2.2018.

  Objava Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Kršan.

   

  Dana 31. siječnja 2018. godine OPćinsko vijeće Općine Kršan je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Kršan, koju objavljujemo u privitku.

   

 • Foto vijesti

  1.2.2018.

  Objava natječaja za radno mjesto DV Kovkica Kršan

   

  Dječji vrtić Kockica, Kršan objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice - voditelja/ice kraćeg programa predškole na određeno vrijeme, koji možete preuzeti u privitku.

 • 1.2.2018.

  Objava Plana nabave za Općina Kršan 2018. g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2018. godinu.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja