Novosti

 • Foto vijesti

  3.4.2023.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu  na području Općine Kršan.

  Savjetovanje je otvoreno od 03.04.2023. do 22.04.2023. godine. u trajanju od 20 (dvadeset) dana.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PONIŠTAVA SE P O Z I V ZAINTERESIRANOJ JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 • Foto vijesti

  24.3.2023.

  Obavijest umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama

         

  Obavještavaju se mještani općine Kršan da je općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih uskrsnih blagdana donio Odluku o dodjeli:  

   

  - jednokratne novčane dotacije svim umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršenih 55 godina (rođeni do 9. travnja 1968.) s područja općine Kršan u iznosu od 27,00 € koje će se isplatiti na tekuće račune građana. 

   

   

  Rok za dostavu podataka je petak 31. ožujka 2023.

   

   Dostava podataka nakon  navedenog roka neće se uzimati u obzir.

   

  Moli se korisnike koji su već ostvarivali pravo na dotaciju općine Kršan ne dostavljaju podatke, osim u slučaju promjene osobnih podataka ili promjene IBAN broja tekućeg računa. 

   

   
 • Foto vijesti

  21.3.2023.

  Općini Kršan odobreno 40.000 eura za projekt izgradnje pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na plaži u Plomin Luci

   

  Jučer je u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, načelnik Općine Kršan Roman Carić s potpredsjednikom Vlade i ministrom mora prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na na k.č. 2905/448 u k.o. Plomin “, temeljem koje je Općini Kršan dodijeljeno 40.000 eura.

  Općina Kršan prijavila se na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te zatražila sufinanciranje predmetnog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 94.428,75 eura. Radovi na izgradnji pristupa izvršiti će se do kraja ove godine.

  Svrha projekta je osiguravanje ulaza u more pristupačnom rampom, u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a kako bi se podigla kvaliteta života osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti kao i njihovih obitelji.

  Projekt ima za cilj izgradnju rampe koja zadovoljava standarde i zahtjeve pristupačnosti, osiguravajući da osobe s poteškoćama u kretanju mogu jednostavno i sigurno pristupiti moru. Projektom se predviđa i izrada novog betonskog platoa uz postojeći put. Na platou se predviđa izrada dva sunčališta površine 1,0x2,0 m.

 • Foto vijesti

  17.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/11, URBROJ: 2163-22-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrt za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić,

  Čambarelići 3/2, Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com ,

  2. „AGRO ZELENI, d.o.o.“, Polje Čepić, Deželići 8, Kršan,

  putem e-maila: v.jurman@bina-istra.com ,

  3. Obrt za cestovni prijevoz robe „MG TRANS'', vl. Marin Grožić,

  Šušnjevica 43, Šušnjevica, putem e-maila: maringrozic1711@gmail.com .

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja