Novosti

 • 14.11.2017.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

              Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinska Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

   Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

              Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

   Strategija upravljanja kulturnom baštinom predstavlja dokument strateške razine koji je usmjeren na definiranje smjera razvoja kulture i korištenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine na području općine Kršan. Izradom strategije upravljanja kulturnom baštinom omogućit će se efikasno, ali održivo upravljanje kulturnom baštinom koja će se staviti u ekonomsku i društvenu funkciju.

  Izrada predmetne Strategije dio je provedbe projekta -  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre – „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“).

   Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.

               Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr,gospodarstvo@krsan.hrdo zaključno 15. prosinca 2017. godine.

               Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

  Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju
 • Foto vijesti

  10.11.2017.

  Objava Zaključka o utvrđivanju Prijedloga liste za dodjelu stipendija u šk.stud. 2017./2018. god.

  Obavještavaju se svi učenici i studenti podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije da je dana 10. studeni 2017. godine Općinski načelnik donio Zaključak o utvrđivanju liste za dodjelu stipendija u šk./stud. 2017. / 2018. godini.

  Zaključak Općinskog načelnika s prijedlogom liste za dodjelu stipendija možete pogledati na Oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti.

  Na prijedlog liste podnositelji mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave liste, odnosno do zaključno 20. studenog 2017. godine (ponedjeljak).

 • 9.11.2017.

  Objava Oglasa za radno mjesto

   

  Općina Kršan objavljuje  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  (6 mjeseci), na radno mjesto Viši referent za uredsko poslovanje u Odsjeku za općinsku samoupravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan. Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, WEB stranici i Oglasnoj ploči Općine Kršan.

  Rok prijave na oglas je 8 dana, zaključno s 17. studeni 2017.g.

   

 • 8.11.2017.

  Obavijest o provedbi savjetovanja s javnošću, Prijedlog strategije brendiranja destinacije

             Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

   

   Prijedlog Strategije brendiranja destinacije

   

                          Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Strategije brendiranja destinacije, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

   Strategija brendiranja destinacije dokument je strateške razine koji je usmjeren na definiranje materijalnih i nematerijalnih sastavnica koje svrhovito povećavaju prepoznatljivost općine Kršan, na njihovu integraciju u jedinstven pozitivan imidž, koji će doprinijeti povećanju turističkih posjeta, novim investicijama, radnim mjestima i dugoročno održivom razvoju općine Kršan. Izrada predmetne Strategije dio je provedbe projekta -  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre – „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“).

   Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.

               Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr, gospodarstvo@krsan.hr do zaključno 8. prosinca 2017. godine.

               Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

  Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

 • 8.11.2017.

  Objava Natječaja za zakup poslovnog prostora u Vozilićima

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 06. studeni 2017. godine, Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na Oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u naselju Vozilići, koji se nalazi u prizemnom dijelu zgrade sagrađenoj na kat. čest. br. 2112/77 u k.o. Plomin, Etažno vlasništvo, dio poslovnog prostora PP2, površine 6,13 m2, namijenjenog za obavljanje bankarskih usluga -  smještaj bankomata, na rok zakupa od 5 godina.

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222.

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja