Novosti

 • 10.4.2018.

  Obavijest o izradi UPU Radne zone Kršan - Istok 2

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

   O B A V I J E S T

   o Izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2   

           

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/2018) započela je izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2.

  Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

  - osiguranje preduvjeta za uređenje prostora te provedba ciljeva prostornog uređenja za područje obuhvata Plana sukladno prostornim planovima šireg područja

  - utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan  naselja,

  - stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

  - utvrđivanje uvjeta za izgradnju komunalne, prometne i ostale infrastrukture.

               Informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

 • 4.4.2018.

  Ispravak obavijesti: Javna rasprava o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1

  Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. travnja 2018. godine započinje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole koji su bili određeni rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/12-02/67, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-42) od 26. veljače 2016. godine, za postojeće postrojenje TE Plomin 1. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 9. svibnja 2018. godine.

   

  Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom, Odsjekom za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Općine Kršan, te Upravnim odjelom za Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnju Grada Labina.

   

  Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost su dostupni  javnosti u  prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

  Sažetak za javnost  biti će dostupan javnosti u ulaznom holu Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin, svakog radnog dana od 8,00  do 15,00 sati, kao i u ulaznom holu Istarske županije na adresi Flanatička 29 u Puli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

   

  Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Labina - www.labin.hr, te Općine Kršan – www.krsan.hr, a Stručna podloga na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike -  www.mzoip.hr.

   

  Javno izlaganje održat će se dana 19. (četvrtak) travnja 2018. godine, u dvorani iznad restorana BUKALETA u Plomin Luci, Plomin Luka 17., s početkom u 17,00 sati.

   

  Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, tvrtke HEP proizvodnja d.o.o., Pogon TE Plomin iz Plomina i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke EKONERG d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

   

  Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 9. svibnjem  2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

   

  Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

   

   

  Stručna podloga

  Sažetak za javnost

 • 4.4.2018.

  Sjednica Općinskog vijeća, 3. redovna

  3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan - 09. travnja 2018. godine (ponedjeljak), u 18:00 sati, prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  U privitku se nalaze Poziv s dnevnim redom, materijali za sjednicu i izvješće.

 • Foto vijesti

  30.3.2018.

  Čestitka!

   

  Sretan Uskrs svim žiteljima Općine Kršan, suradnicima i ostalim ljudima dobre volje!

   

  Općinski načelnik

  Valdi Runko

 • 30.3.2018.

  Obavijest o Javnoj raspravi o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1

  Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. travnja 2018. godine započinje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole koji su bili određeni rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/12-02/67, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-42) od 26. veljače 2016. godine, za postojeće postrojenje TE Plomin 1. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 9. srpnja 2018. godine.

   Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom, Odsjekom za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Općine Kršan, te Upravnim odjelom za Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnju Grada Labina.

  Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost su dostupni  javnosti u  prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

  Sažetak za javnost  biti će dostupan javnosti u ulaznom holu Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin, svakog radnog dana od 8,00  do 15,00 sati, kao i u ulaznom holu Istarske županije na adresi Flanatička 29 u Puli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

  Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Labina - www.labin.hr, te Općine Kršan – www.krsan.hr, a Stručna podloga na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike -  www.mzoip.hr.

  Javno izlaganje održat će se dana 19. (četvrtak) travnja 2018. godine, u dvorani iznad restorana BUKALETA u Plomin Luci, Plomin Luka 17., s početkom u 17,00 sati.

  Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, tvrtke HEP proizvodnja d.o.o., Pogon TE Plomin iz Plomina i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke EKONERG d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

  Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 9. srpnjem  2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

  Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja