Novosti

 • Foto vijesti

  18.7.2014.

  Proslava Dana Općine Kršan!

   

  Povodom obilježavanja Dana Općine Kršan,

  Općinski načelnik poziva sve građane na trodnevnu manifestaciju proslave

  od 25. - 27. srpnja 2014. godine!

   

  Dobrodošli!

 • 18.7.2014.

  Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU suhe marine Plomin

   

  Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12., 80/13.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/14-01/7, URBROJ: 2144/04-01-14-9 od 07. srpnja 2014. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

   PONOVNA JAVNA RASPRAVA

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  suhe marine Plomin

   

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  SUHA MARINA PLOMIN.

   2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja suhe marine Plomin, kojeg je izradila tvrtka PLANIUM d.o.o. Rastočine 6, Rijeka, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 07. srpnja  2014. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, počevši od 28. srpnja 2014. godine do 26. kolovoza 2014. godine 2014. godine.

   

   ... ostale detalje Druge ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku grje se nalazi cjelokupni tekst objave.

 • Foto vijesti

  17.7.2014.

  Izvješće sa vanredne sjednice Općinskog vijeća

  Dana 16. srpnja 2014. godine održana je  4. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesen akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  16.7.2014.

  Objava obrasca Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   

  Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja počevši od 01. siječnja 2009. godine.

 • 15.7.2014.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku robe (opreme) – opremanje kuhinje Dječjeg vrtića PJERINA VERBANAC Labin, PO Potpićan, na području Općine Kršan.

  Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavku robe (opreme) – opremanje kuhinje Dječjeg vrtića PJERINA VERBANAC Labin, na području Općine Kršan.  

     Tekst Poziva na dostavu ponuda, tlocrt kuhinje s opremom, ponudbeni list, troškovnik i pripadajuće izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja